DapperKind Brigade

Ik maak me zorgen over kindermishandeling, waaronder seksueel misbruik in Nederland. Naar mijn idee zouden we meer over dit onderwerp moeten praten, zodat kinderen die dit overkomt zich minder alleen voelen en sneller hulp durven vragen. Vooral basisscholen zouden actiever aandacht kunnen schenken aan grensoverschrijdend gedrag van volwassenen, omdat het een grote invloed kan hebben op het zelfbeeld en zelfvertrouwen van kinderen. Daarnaast hebben scholen de mogelijkheid veel kinderen te bereiken. Wat mij betreft zou voorlichting over grensoverschrijdend gedrag, grooming en pedofilie/pedoseksualiteit een vast onderdeel moeten zijn bij seksuele opvoeding. Kinderen missen relevante kennis en informatie om grensoverschrijdend gedrag te herkennen, er woorden aan te geven en zichzelf te beschermen.

In maart 2016 ben ik bezig geweest het Dapper Hart Event gestart te organiseren. Een evenement waarbij volwassenen met een seksueel misbruik verleden een podium krijgen om ons wijzer te maken over dit onderwerp. Het evenement stond in november 2016 gepland, maar is door te weinig kaartverkoop afgelast. Het idee, de wil die blijft. Zeker. In dezelfde vorm, of een andere. Niet alleen omdat ik het zelf een heel belangrijk onderwerp vind, maar ook omdat ik heb gemerkt dat er wél behoefte aan openheid en aandacht is, maar er nog enkele drempels en weerstanden overwonnen kunnen worden.
De mensen zonder misbruikverleden (de omstanders) zouden een grote rol kunnen spelen in de veiligheid om met je verhaal naar buiten te komen. Kinderen hebben sowieso dappere volwassenen nodig om de stilte te doorbreken. Wij volwassenen zullen hoe dan ook de eerste stappen moeten zetten.

Dapperkind Brigade heeft een facebookpagina.

brigade_web_groter 2